Medlemskap i Unitarforbundet

Medlemskap

Vi er ikke så mange i Unitarforbundet i Norge. Men vi vokser! Du er hjertelig velkommen som medlem!

Du vil bli medlem – hva gjør du?

Fyll ut skjema om medlemsskap

Medlemskapet i Unitarforbundet er gratis.

For å være medlem kan du ikke stå oppført som medlem i andre kirkesamfunn. Dette pga. statstøtten vi mottar for hvert enkelt medlem.

Vi er et alternativ til Den Norske Kirke – men vi er også et alternativ for human-etikere. Vi er til for dem som kanskje har en tro, men som ikke selv hevder å sitte med en sannhet om hva det å tro er – eller hva en Gud er.

Vi håper at vi etterhvert skal kunne tilby våre medlemmer mer konkrete ting. Du som medlem har mulighet til å påvirke hva/hvem vi skal være.

Du trenger ikke være medlem av oss for å benytte dere av våre tjenester.

Her finner du utmeldingsskjema for utmelding av Den Norske Kirke

Her finner du utmeldingskjema for utmelding av Human-Etisk Forbund

For utmelding av andre tros/livssynssamfunn – send en mail til dem.

Inn-og utmeldinger av medlemskap til tros – og livssynssamfunn skal være skriftlige.

Vi har ingen dogmer eller trosbekjennelse som man binder seg til. Vi mener evangeliet følges best når vår tro gjør oss til gode mennesker. Og siden troen er Guds gave, kan den være forskjellig fra menneske til menneske. Derfor gjør vi ikke krav på å eie en trosfasit, men vi er mer opptatt av å gå trosveien sammen på forskjellige måter og lære av hverandre.

Tre stikkord oppsummerer hva som er viktig for oss:

FRIHET – TOLERANSE – RESPEKT